Teamcoaching

Teams in Verbinding

Teamcoaching is een traject, een proces die je als team met elkaar doorloopt, met als doel de verbinding met het team en jezelf te versterken of te herstellen. Waardoor het team zich weer kan richten op de inhoud van het werk en de gezamenlijke opdracht.

Ben je een teamleider, leidinggevende, HR medewerker, teamlid en herken je dit?

 • Je wilt met het team vooruit en het lukt maar niet. Het lijkt wel alsof het team 3 stappen terug heeft gezet. Je hebt al veel geprobeerd, dat heeft ook wel wat effect gehad, maar het stagneert nu.
 • Men is ontevreden, en het klagen neemt toe. Je hoort de teamleden klagen over elkaar, over klanten en over jou als leidinggevende. Ze vinden dat je niet goed functioneert.
 • Er zijn conflicten die zorgen voor strijd, en ten koste gaan van (de kwaliteit) de inhoud van het werk. Zowel tussen de teamleden onderling als tussen het team en de leidinggevende. Men is boos en het lukt niet meer om het conflict zelf op te lossen of men wil niet meer met elkaar in gesprek om het op te lossen.
 • De samenwerking verloopt niet goed. Ieder werkt voor zich, het team lijkt wel los zand. Er komen steeds minder teamleden in de personeelskamer om samen even gezellig koffie te drinken. Het lijkt wel alsof men zich terugtrekt.
 • Teamleden ervaren veel werkdruk. Het lijkt wel alsof steeds meer mensen minder energie hebben. Het aantal ziekmeldingen neemt toe. Steeds vaker hoor je de opmerkingen ‘we doen ook nooit meer wat leuks meer samen’.
 • Je doet erg je best om de communicatie beter te laten verlopen. Zoals wekelijkse updates, nieuwsbrief, briefjes in de personeelskamer. Het lijkt wel alsof niets helpt.
 • Wat je ook doet het is nooit goed (genoeg). Volgens jou speelt er iets ‘onder water’, je weet alleen niet wat. Je kunt je vinger er niet opleggen.
 • Afspraken worden niet nagekomen. Je snapt er niets van. Jullie hebben als team afspraken gemaakt, maar men komt ze niet na. Het gekke is ook dat niemand elkaar daarover aan durft te spreken.
 • Men voelt zich onveilig in het team. Telkens zijn het dezelfde mensen die iets zeggen in de groep. Lang niet iedereen durft zich uit te spreken. Je ziet dat mensen zich terugtrekken en inhouden.

Herken je jezelf of jouw team in één of meer van bovenstaande omschrijvingen? Maak dan een afspraak om nader kennis te maken en voor een intakegesprek.

Wat ervaar en leer je in teamcoaching?

Wat je precies ervaart en leert is afhankelijk van de vraag en opdracht.
In zijn algemeenheid kan ik er wel het volgende over zeggen:

Je ervaart het belang van jouw rol als leidinggevende. Dat je die plek stevig inneemt. Dat je zowel steunend moet zijn en het team uit moet dagen. Dat je naar voren hebt te stappen als leider, waardoor je het team meeneemt in de stappen die er gezet moeten worden.

Je leert dat ieder teamlid zijn eigen verhaal heeft. Dat er niet een waarheid is maar dat ieder zijn eigen waarheid heeft. Je ervaart dat als iedereen de gelegenheid krijgt om zich uit te spreken dit de verbinding versterkt. Men voelt zich dan gezien en gehoord, waardoor de bereidheid toeneemt om weer te verbinden en vanuit samen te denken, werken en handelen.

Je leert het verschil tussen conflict en strijd. Je ervaart het belang van het aangaan van conflict, zonder dat het strijd wordt. Dat conflict juist bijdraagt aan een goede samenwerking. Dat in contact herstel kan ontstaan. Pas dan kan en wil men weer vooruit.

Je deelt ervaringen en onderzoekt patronen waardoor het probleem in stand gehouden wordt. Als je deze patronen kunt veranderen kun je ook weer vooruit.

Praktische informatie

Teamcoaching is maatwerk. De duur van het traject en de prijs is afhankelijk van de vraag. Daarom doe ik altijd eerst een intakegesprek en maak ik daarna een offerte op maat.

Bij teams tot en met 8 personen werk ik alleen. Bij teams vanaf 9 personen werk ik met 2 teamcoaches.

Wil je niet direct een intakegesprek maar eerst even kennismaken? Bel 06 -120 812 43 of mail me gerust via info@first-step.nu of via het contactformulier. Ik sta je graag te woord.

Wat de teamcoaching je mogelijk op kan leveren

 • Herstellen en versterken van de verbinding tussen teamleden, het team zelf en de teamleider.
 • Bewustwording over ieders eigen rol en wat een ieder zou kunnen doen om het probleem samen met elkaar op te lossen en patronen te doorbreken.
 • Oplossen van conflicten, en herstellen van onderlinge relaties.
 • Verbetering van de onderlinge communicatie.
 • Tijd en ruimte om even stil te staan en elkaar te ontmoeten. Dit levert ontspanning en meer werkplezier op.
 • De veiligheid in het team wordt vergroot.

De volgende vragen worden vaak aan mij gesteld

Hoe lang duurt zo'n teamcoaching traject en wat kost het?

De prijs van het traject is afhankelijk van de duur van het traject. De duur van het traject is weer afhankelijk van de aard en ernst van het probleem. Daardoor zijn de kosten vooraf lastig te vermelden. Na het intakegesprek zal ik een offerte op maat maken waarin iets staat over het probleem, doelstelling, opzet en werkwijze en kosten.

Moet iedereen meedoen?

Bij teamcoaching ga ik er vanuit dat iedereen meedoet. Je beslist samen of je wel of niet met elkaar aan de slag wilt gaan door middel van teamcoaching. In de besluitvorming houd je rekening met ieders mening en behoeften. Uiteindelijk beslist de teamleider met het team.

Hoe ziet zo'n traject eruit?

Wat exact de inhoud van de teamcoaching omvat is afhankelijk van het probleem en de vraag van het team. De volgende elementen maken bijna altijd onderdeel uit van het programma:

 • Intakgesprekken met alle teamleden. Als het team te groot is om iedereen individueel te spreken kan het ook in kleine groepjes plaatsvinden
 • Bijeenkomst met het team waarin een toelichting gegeven wordt op de inhoud van het traject en gezamenlijke besluitvorming over het traject
 • Teamsessies die aansluiten bij de gestelde richting en doelen
 • Coachingsgesprekken met de leidinggevende
 • Tussentijdse contactmomenten met 2 teamleden en de teamleider
 • Herstelgesprekken met teamleden of het hele team

Mijn vraag staat er niet bij. Hoe kan ik die stellen?

Je kunt me gewoon bellen op 06 – 120 812 43 of mailen naar info@first-step.nu.

Vanuit welke visie werkt First-step?

Dikwijls zie je bij teams dat als er veel gedoe is in de onderstroom dit afleidt van het werken op de inhoud en de dagelijkse werkzaamheden. De samenwerking is dan niet meer optimaal, het team is dan meer los zand, er is meer gedoe, men klaagt, men voelt zich onveilig en gaat vooral zijn eigen gang. Men is meer aan het overleven wat ten koste gaat aan werkplezier. Daarnaast heeft iedereen het druk, waardoor men minder aandacht heeft voor elkaar en het teamproces.

Wat dan nodig is, is dat het team als geheel even tot stilstand moet worden gebracht. Zodat een ieder zijn/haar eigen verhaal kan doen. Uit kan spreken wat hem/haar bezighoudt, wat het probleem is en wat ieders behoefte is. Om zo het gesprek, de dialoog, weer met elkaar op gang te brengen. Het team wordt weer met elkaar en zichzelf in verbinding gebracht. Ieder teamlid levert zijn unieke bijdrage aan het team. Door het innemen van je eigen plek met de daarbij horende taken, rollen en verantwoordelijkheden maak je het team sterk, stevig en dit versterkt de verbinding. Vanuit deze verbinding kan er gewerkt worden aan het vervullen van de behoeften om zo samen weer de koers, focus en roeping van het team opnieuw te vervolgen of opnieuw te bepalen.

First-step werkt vanuit een verbindende visie en laat zich in haar werkwijze vooral inspireren door Secure Base Teamcoaching, Herstelgericht Werken, Deep Democracy, Systemisch Werken en Oplossingsgericht Werken.

Wil je meer weten over teamcoaching?

klanten

over hun First-step

 • Via Stichting Ruimhartig ben ik bij Janet Mulder terecht gekomen. Mijn vraag was ‘hoe kom ik dichter tot mezelf?’. Haar nuchtere, maar ook warme manier van werken is mij heel goed bevallen. Janet heeft mij o.a. met oefeningen uit het systemisch werken en NLP én met fijne gesprekken handvatten en ankers gegeven om te onthaasten en weer in het NU te komen. En vanuit het NU kan ik weer mooie rustige stappen richting de toekomst maken.

  Astrid Pulles
  Astrid Pulles
 • Ik heb Janet ervaren als een warm, lief persoon die heel goed kan luisteren, een spiegel voorhoudt en steun kan bieden. Ik heb het traject als zeer leerzaam, verhelderend, gezellig en bijzonder ervaren. Het heeft mij goede inzichten gegeven van waaruit ik mij verder wil gaan ontwikkelen. Ik zal iedereen die een coach zoekt Janet aanraden. Het voelde voor mij als een hele mooie en bijzondere reis.

  Karin
 • Mijn energie was op, mijn hoofd zat vol, ik kon geen prikkels verwerken en me niet concentreren. Keuzes maken lukte me niet en overal in mijn lijf zat spanning. janet heeft mij geholpen om van overleven naar leven te komen. Ze gaf me informatie over het proces wat ik doormaakte, hielp me met ordenen, stelde vragen en hield me een spiegel voor waardoor ik mij ergens aan kon vasthouden. Ik voelde me veilige en durfde kwetsbaar te zijn. Terugkijkend heb ik met de begeleiding van Janet de volgende stappen gezet: erkennen, toestaan om rust te nemen, genieten van wat ik doe, keuzes maken, loslaten, leren uitreiken (naar hulpbronnen) en ontspannen.

  A. V. docent
Contact opnemen

Ik ben even niet online op dit moment. Maar je kunt hier een e-mail sturen. Ik zal dan snel contact met je opnemen. Vriendelijke groet, Janet Mulder

Not readable? Change text. captcha txt