Werkklimaat

In contact ontstaat verbinding verbinding en herstel

Als het werkklimaat niet als prettig ervaren wordt gaat ieder zijn eigen gang, is er geen contact en is men niet werkelijk (emotioneel) betrokken bij wat men doet. De samenwerking stagneert, en er kan een gevoel van onveiligheid ontstaan. Dit zorgt voor stress, minder energie en productiviteit en conflicten. Terwijl verbinding er voor zorgt dat je je gezien voelt, geeft energie en zorgt voor betrokkenheid. Vaak is het lastig om deze situatie zelf te doorbreken.

Daarom ondersteunt First-step organisaties, teams en hun medewerkers in het versterken van de verbinding met zichzelf en de mensen om hen heen (team en de organisatie) waardoor men meer plezier, energie, onderling begrip heeft en productief is.

Coaching

Coaching is gericht op bewustwording van jezelf en jouw patronen. Het brengt je weer in contact en verbinding met jezelf, waardoor je meer energie krijgt, weet wat je wilt en je krachtiger voelt. Of het nu gaat om stress of burnout, balans, je onveilig voelen, het gevoel hebben jezelf even kwijt te zijn, loopbaanvraagstukken, het omgaan met een ingrijpende verandering, of rouw: hiervoor kun je bij mij terecht.

Teamcoaching is gericht om de samenwerking en resultaatgerichtheid van een team te vergroten. Welke patronen zijn er ontstaan die de situatie in stand houdt en groei in de weg staan. Wat mag er niet gezegd worden? Oftewel ‘put the fish on the table’.

Conflictmanagement

Waar mensen samenwerken en leven ontstaan conflicten. Bij een conflict zie je vaak dat men niet in staat is om met elkaar in gesprek te komen en/of te blijven. Men gaat het contact uit de weg en sluit elkaar buiten. Terwijl juist contact zorgt voor herstel. Daarom maakt First-step gebruik van Herstelrecht in het managen van conflicten. Herstelrecht is een model dat gericht is op het neerzetten en onderhouden van een gezonde werksfeer. Waarbij iedereen die betrokken is bij het conflict de gelegenheid krijgt de schade die hij heeft veroorzaakt te herstellen. Hiermee kan hij zijn plek in het team en de organisatie weer innemen.

Voordat er een herstelgesprek kan plaatsvinden zal er eerst een voorgesprek met alle betrokkenen plaatsvinden waarin iedereen zijn verhaal kan doen,  vertellen hoe hij/zij beschadigd is en wat ieders behoefte is. Ook zal er onderzocht worden of er een mogelijkheid is om te komen tot een herstelgesprek.

Meer informatie over herstelrecht kun je vinden op www.herstelrechtinhetonderwijs.nl First-step is partner in ECHO,  hét expertisecentrum voor herstelrecht.

Training

Soms kom je tijdens een coachingstraject er achter dat je behoefte hebt om je op het persoonlijke vlak nog meer te ontwikkelen. Op zo’n moment kun je de training NU volgen die ik voor stichting Ruimhartig verzorg. Deze training is voor iedereen die een eerste stap wil zetten in zijn persoonlijke ontwikkeling. Alleen in het NU kan verandering plaatsvinden. Daarom krijg je tools aangereikt om het nu te kunnen zijn, kijk je terug naar het verleden en stel je doelen voor de toekomst.

Indien je deze training graag wilt doen en hiervoor niet de financiële mogelijkheden hebt dan kun je een aanvraag indienen bij de stichting. Kijk voor meer informatie over deze training op de website van Ruimhartig.

klanten

over hun First-step

  • Ik vraag regelmatig Janet’s hulp. GradusGroep is een organisatie die mensen aan een nieuwe baan helpt. Onze opdrachtgevers zijn overheden en grotere private organisaties. Zij vragen ons voor loopbaanvraagstukken waar de oplossingen niet voor de hand  liggen. Mensen die vragen hebben. Wat kan ik? Wie wil mij nog hebben? Waar word ik voor de rest van mijn werkzame leven echt gelukkig van? Dat soort vragen. Vaak raken dergelijke vragen ook grotere levensvragen. We helpen mensen in begeleidingstrajecten waarin we meerdere professionals inschakelen. Ik vraag Janet graag om hulp in de begeleiding van onze kandidaten. Wie ben ik, wat heb ik te doen en te bieden. Janet kan dat heel goed aan. Zij maakt daarbij een mooie combinatie van warm en inlevend, en doelgericht en confronterend. In een heel eigen stijl, en met oog voor resultaat en kwaliteit, voorzien van kennis en ervaring. Janet is een zeer geliefde professional voor ons. En we zijn trots op haar.

    Hans van Westen
    Hans van Westen Senior adviseur, directie Gradusgroep
  • Ik heb ervaren hoe Janet op professionele wijze vorm en inhoud geeft aan het trainers- en coachvak. De kracht van Janet is dat ze dicht bij zichzelf blijft. Ze is als trainer en coach, heel klantgericht, benaderbaar en krachtig. Het is een vakvrouw die kan putten uit een breed arsenaal aan methodes en werkwijzen en die heel goed weet waar haar kracht en grens ligt. Ze werkt met een duidelijk plan voor ogen waarbij je als klant gestimuleerd en geconfronteerd wordt om zelf stappen te gaan zetten. De klant en de klantvraag staat centraal vanuit een realistische benadering. Ik ben klant omdat ik er bij haar op kan vertrouwen dat ze eerlijk en realistisch is in haar aanpak en werkwijze

    Marc van Rooden Manager
Contact opnemen

Ik ben even niet online op dit moment. Maar je kunt hier een e-mail sturen. Ik zal dan snel contact met je opnemen. Vriendelijke groet, Janet Mulder

Not readable? Change text. captcha txt