Schoolklimaat

Veiligheidsparadox: we willen allemaal een veilige school en maken gebruik van strafrecht!

Een (gevoel van een) onveilige school draagt bij aan zwakke leerprestaties en vergroot de kans op voortijdig schoolverlaten. Als het schoolklimaat niet als prettig ervaren wordt ervaart men gedrag van leerlingen als lastig, wordt er gepest, zijn er onderlinge irritaties, en conflicten. Leerlingen worden de klas uitgestuurd of geschorst. Docenten hebben het gevoel politieagent te zijn, geven straf en sluiten daarmee de leerling buiten, waardoor de veiligheid juist afneemt en de angst toeneemt! Dit kost de docent energie, zorgt voor stress, er wordt geklaagd, tijd gaat op aan brandjes blussen en er is te weinig tijd voor elkaar.

Verbindende en herstelgerichte school

First-step begeleidt scholen bij het invoeren van herstelrecht door middel van advies, training en coaching. First-step is partner in hét expertisecentrum voor herstelrecht genaamd ECHO en biedt de volgende trainingen aan.

 • Herstelgerichte gespreksvoering
 • Herstelrechtcoördinator
 • Peermediation
 • Herstelgericht pestmanagement
 • De kracht van cirkels
 • Werken met non-contracten
 • Effectieve communicatie
 • Coach-de-coach

Kijk voor meer informatie ook op de website van ECHO.

Voor een gezond schoolklimaat is het belangrijk dat iedereen een bijdrage levert, communiceert op een verbindende manier en op een constructieve manier leert omgaan met conflicten.

Herstelrecht is een manier van omgaan met elkaar die heeft bewezen grote stappen in deze richting te zetten. Herstelrecht is een pedagogisch model dat gericht is op het neerzetten en onderhouden van een gezond schoolklimaat en het herstellen van schade na conflicten, waarbij iemand die in de fout is gegaan niet buitengesloten of gestraft wordt, maar de gelegenheid krijgt de schade die hij heeft veroorzaakt te herstellen. Hiermee verdient hij zijn plek in de klas en de school weer terug.

Conflictmanagement

Waar mensen samenwerken en leven ontstaan conflicten, welke zorgen voor uitsluiting. De neiging is om maar ‘gewoon’ door te gaan, waardoor er op een diepere laag een onbestemd gevoel blijft bestaan en de kiem kan zijn voor een nieuw conflict. Contact wordt uit de weg gegaan, terwijl juist contact zorgt voor herstel!
Hoe kun je komen tot herstel en verbinding? Een herstelgesprek kan je daarbij helpen. Voordat er een herstelgesprek kan plaatsvinden zal er eerst een  voorgesprek met alle betrokkenen zijn waarin iedereen de mogelijkheid krijgt zijn verhaal te vertellen, hoe je beschadigd bent, en er zal onderzocht worden wat ieders behoefte is.

Het herstelgesprek vindt plaats aan de hand van de herstelrechtvragen:

 • Wat is er gebeurd? En wat is jouw aandeel daarin?
 • Wat dacht en voelde je toen?
 • Wat denk en voel je nu?
 • Wie zijn betrokken / benadeeld?
 • Wat is het ergste voor jou?
 • Wat heb je nodig om verder te kunnen?
 • Wat gaan alle betrokkenen doen?

Coaching

Coaching is gericht op bewustwording van jezelf en jouw patronen. Het brengt je weer in contact en verbinding met jezelf, waardoor je meer plezier en energie krijgt, weet wat je wilt, bewuste keuzes kunt maken en je krachtiger voelt. Of het nu gaat om vragen op het gebied van lesgeven of persoonlijk vlak, hiervoor kun je bij mij terecht. Docenten komen met vragen als ‘hoe kan ik meer contact met de leerlingen krijgen’ of ‘hoe vind ik een goede balans tussen werk en privé’ of ‘hoe hervind ik het vertrouwen in mezelf terug’ of ‘hoe behoud ik de regie in de klas’ of…

Teamcoaching is gericht om de samenwerking, slagvaardigheid en resultaatgerichtheid van een team te vergroten. Welke patronen zijn er ontstaan die de situatie in stand houdt en groei in de weg staat. Waar spreken we niet over? Wat mag er niet gezegd worden? Oftewel ‘put the fish on the table’.

Naast coaching verzorg ik ook een training persoonlijke ontwikkeling genaamd Nu van stichting Ruimhartig. Deze training is voor iedereen die een eerste stap wil zetten in zijn persoonlijke ontwikkeling. Deze training kan een goede aanvulling zijn op een coaching traject.
Alleen in het NU kan verandering plaatsvinden. Daarom krijg je tools aangereikt om het nu te kunnen zijn, kijk je terug naar het verleden en stel je doelen voor de toekomst.
Indien je deze training graag wilt doen en hiervoor niet de financiële mogelijkheden hebt dan kun je een aanvraag indienen bij de stichting. Kijk voor meer informatie over deze training op de website van Ruimhartig.

klanten

over hun First-step

 • De samenwerking met Janet Mulder is begonnen bij mijn vorige baan. Inmiddels hebben wij de afgelopen 3,5 jaar nauw samengewerkt om mijn nieuwe team op een ‘hoger, energieker’ plan te krijgen. Hierbij gaat het over communicatie, weerbaarheid/stevigheid, eigen verantwoording nemen, waar ligt jouw invloed en de komende tijd gaan we werken aan gesprekstechnieken. In goed overleg met Janet en door het stellen van haar vragen, kan ik mijn team helpen in hun kracht te blijven en hen dat bieden wat zij nodig hebben. Een prettig iemand om mee te sparren, iemand die kritisch is en niet zondermeer iedere opdracht aanneemt. Deze samenwerking heeft mij en mijn team inmiddels al veel opgeleverd als het gaat om de hier boven genoemde punten !

  Paula Muijtjens
  Paula Muijtjens Teamleider Clusius College
 • Janet staat dicht bij de werkvloer qua ervaringen maar ook in de relatie, makkelijk benaderbaar en aanspreekbaar. Voelt veilig. Ze stelt duidelijke vragen die vragen om een heldere toelichting en duidelijke opdrachtomschrijving. Janet reflecteert op het proces wat in gang is gezet zowel op de groep als op de opdrachtgever.

  Inge Schulkes Teamleider Landstede
 • Het coachingstraject met Janet is heel waardevol geweest. Ze hielp mij doordat de verbinding zo duidelijk aanwezig was. Verbinding tussen haar en mij. Zij kwam uit het onderwijs en ik zit in het onderwijs. Dat ze weet waar het over gaat, dat schept meteen een band. Ze zocht de verbinding met mijn teamleider, zodat het deels ook een gezamenlijk proces werd. De verbinding tussen mijn lichaam en geest leerde ik begrijpen.  Ik kon de verbinding weer leggen tussen de signalen die mijn lichaam gaf en welk gevoel er aanwezig was. De verbinding tussen theorie en praktijk. Ik vond het fijn om af en toe de theorie erbij te kunnen leggen en om van daaruit praktische tools te kunnen gebruiken. Ze bracht mij in verbinding met haar netwerk. In mijn geval bracht Janet mij in verbinding met Jan Ruigrok en met het herstelrecht. Als slachtoffer kon ik de dader in de ogen kijken. Met de seconde werd de dader kleiner. En op dat moment stond ik in mijn kracht. Ik stond sterker in mijn schoenen dan ooit!

  Else van der Berg
  Else van der Berg Landstede
 • Het is lang geleden dat ik een training heb gehad die ik dagelijks in kan zetten. Niet dat ik zoveel herstelgesprekken voer, maar juist de stappen die daaraan vooraf gaan'. Ik ben nu bewuster bezig met contact, verbinding en luisteren naar elkaars behoeften.

  Aukje Dieker orthopedagoog Ludgercollege Doetinchem
 • Janet staat boven de theorie. Ze is in staat om met leuke, afwisselende werkvormen de groep te prikkelen en te motiveren. Daarnaast voelt ze de groep goed aan en wist ze eenieder te betrekken en te motiveren. Maar bovenal heb haar als persoon zeer gewaardeerd. Ik vind dat ze goed kan luisteren, geïnteresseerd is in de cursisten, heldere doelen heeft en formuleert en op tijd grenzen aan de groep kan aangeven. Een veilige sfeer spreek je niet alleen uit, maar een veilige sfeer 'ben je met z'n allen'. Ik denk dat iedereen die veilige sfeer ervaren heeft. Ik heb alle cursusmomenten met interesse, maar bovenal met plezier gevolgd. Ik heb er daadwerkelijk wat van opgestoken.

  Jaap Ijmker docent Ulenhofcollege Doetinchem
 • De training coach-de-coach heeft me meer zelfkennis gegeven. Ik heb geleerd hoe ik in gesprekken handel, hoe ik spreek, wat ik zeg en hoe ik me daarbij non-verbaal gedraag. Daarnaast heb ik geleerd wat voor mij in het leven belangrijk is. Wanneer en op wat voor manier ik me kan en durf open te stellen.

  Anke van Oosterhout docent/coach !mpulse Leeuwarden
 • Mijn energie was op, mijn hoofd zat vol, ik kon geen prikkels verwerken en me niet concentreren. Keuzes maken lukte me niet en overal in mijn lijf zat spanning. janet heeft mij geholpen om van overleven naar leven te komen. Ze gaf me informatie over het proces wat ik doormaakte, hielp me met ordenen, stelde vragen en hield me een spiegel voor waardoor ik mij ergens aan kon vasthouden. Ik voelde me veilige en durfde kwetsbaar te zijn. Terugkijkend heb ik met de begeleiding van Janet de volgende stappen gezet: erkennen, toestaan om rust te nemen, genieten van wat ik doe, keuzes maken, loslaten, leren uitreiken (naar hulpbronnen) en ontspannen.

  A. V. docent
Contact opnemen

Ik ben even niet online op dit moment. Maar je kunt hier een e-mail sturen. Ik zal dan snel contact met je opnemen. Vriendelijke groet, Janet Mulder

Not readable? Change text. captcha txt